Oświadczenie wolontariusza

Warunkiem przystąpienia do akcji jest wypełnienie Oświadczenia Wolontariusza. Oświadczenie należy dostarczyć przy pierwszej aktywności w ramach wolontariatu.