#drukujdlalekarza​

Witaj na stronie #drukujdlalekarza

Do tej pory (aktualizacja 22.05.2020r.) pracownikom służby zdrowia przekazaliśmy przyłbice ochronne w liczbie:

 17 354 szt.

Jesteśmy grupą pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, a także niezrzeszonych z Politechniką drukarzy 3D, która odpowiedziała na apel służby zdrowia dotyczący braków w zaopatrzeniu w środki ochrony indywidualnej. W drugiej połowie marca 2020r. przystąpiliśmy do produkcji przyłbic dla lekarzy i pracowników DPS chcąc zwiększyć ich szanse w walce z koronawirusem.

Akcja zrodziła się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Początkowo pracowaliśmy na urządzeniach będących własnością Politechniki Poznańskiej wykorzystując Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Wykorzystywaliśmy materiały zakupione przez Politechnikę Poznańską, pozyskując je równolegle od sponsorów nieodpłatnie lub po preferencyjnych cenach. Wspierali nas  drukarze 3D niezrzeszeni z Politechniką. Od 1 kwietnia 2020r. nasza akacja zyskała charakter ogólnouczelniany, dołączyli do nas pracownicy i studenci wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej. Począwszy od 4 maja nasze przyłbice montowaliśmy z wykorzystaniem stelaży produkowanych na wtryskarce Zakładu Tworzyw Sztucznych. Stelaże wzbogacane były dodatkiem w postaci cząsteczek nano-srebra (1% masy).

W dniu 18 maja 2020r. przestaliśmy przyjmować zamówienia na przyłbice w ramach akcji #drukujdlalekarza. Do końca maja planujemy jedynie montaż i wydawanie wcześniej zamówionych przyłbic.